ฝ่ายสตรีร่วมกันเตรียมถุงแห่งชัยชนะ

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง – ยุวชนหญิงร่วมกันเตรียมถุงแห่งชัยชนะเพื่อมอบส่งเสริมกำลังใจให้แก่สมาชิกและชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษสร้างคุณค่าครั้งที่ 3

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการบรรยายพิเศษสร้างคุณค่า ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างสร้างสรรค์” จากหนังสือบทสนทนาเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตัวแทนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น ให้กับคุณทาคาชิ โอกาดะ (MR. TAKASHI OKADA) ผู้แทนเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย ณ สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข