LAB GEN YOUTH #3

| การศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดงานแนะแนวการศึกษาฝ่ายอนาคต (แผนกเตรียมอุดม) Lab Gen Youth #3 ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี

ในงานนี้สมาชิกฝ่ายอนาคตได้มาร่วมกันค้นหาเส้นทางในอนาคตของตนเอง โดยได้รู้จักกับระบบ TCAS ที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้รับฟังรุ่นพี่ยุวชนชาย-หญิงแต่ละสาขาอาชีพมาช่วยแนะแนวให้คำปรึกษาน้อง ในการเลือกเข้าเรียนต่อคณะต่าง ๆ และช่วงท้ายทุกคนได้ร้องเพลง We Can Do It ! ร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะขงตนเอง การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝ่ายยุวชนชาย-หญิง 174 คน และเจ้าหน้าที่ 92 คน รวมทั้งสิ้น 266 คน

วารสารสู่ความสุข