ประสบการณ์สมาชิก

การได้พบหน้ากัน

ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อผมไปถึงประเทศจีน ผมรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัว เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างสองประเทศเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ อยู่ที่การลงมือปฏิบัติและอยู่ที่การ ปฏิวัติชีวิตของเราเอง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน สู้ ๆ ครับ

อ่านเพิ่มเติม

ผมขอขอบคุณต่อโงะฮนซน อาจารย์อิเคดะ สมาคมสร้างคุณค่าฯ เพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่าน และทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่ทำให้ผมสามารถมีโอกาสใช้ชีวิตในวัยยุวชนอย่างมีคุณค่าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

อ่านเพิ่มเติม
วารสารสู่ความสุข