มหกรรมสันติภาพ “ขจัดทุกข์ให้สิ้นจากโลกนี้ 70 ปีหลังความสูญเสียจากระเบิดนิวเคลียร์”

| สันติภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มต้นกล้าสันติภาพ ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดมหกรรมสันติภาพ “ขจัดทุกข์ให้สิ้นจากโลกนี้ 70 ปีหลังความสูญเสียจากระเบิดนิวเคลียร์” โดยมีตัวแทนยุวชนชายหญิงจากเอสจีไอ-กัมพูชา และ เอสจีไอ-ลาว ประเทศละ 8 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี

ช่วงเช้าเป็นการชมนิทรรศการสายสัมพันธ์อาจารย์อิเคดะกับประเทศไทย จากนั้นเป็นรายการประชุมสันติภาพ 3 ประเทศ โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพของอาจารย์อิเคดะที่มอบให้องค์การสหประชาชาติประจำปี ค.ศ. 2015 และรายงานความเคลื่อนไหวด้านสันติภาพของแต่ละประเทศ

เวลา 14.00-16.00 น. รายการมหกรรมสันติภาพ ซึ่งประกอบด้วยการแสดง “ความโศกเศร้า” ของกลุ่มโมเดิร์นแดนซ์ ชมวิดิโอความสูญเสียมหาศาลที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร์ ต่อด้วยการแสดง “คนหนึ่งคน” บรรเลงเพลง “Ode to Joy” จากวงโคเทคิไท การขับร้องเพลงจากฝ่ายอนาคตและฝ่ายอุดมศึกษา เพลง “ยุวชน จงปีนภูเขาเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลในศตวรรษที่ 21” บรรเลงดนตรีโดยวงโยธวาทิต “ชยรพ” ต่อด้วยการกล่าวความตั้งใจในการต่อสู้เพื่อสันติภาพ ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมลงนามเพื่อสนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ และสุดท้ายร่วมกันร้องเพลง แสงแห่งสันติภาพ

วารสารสู่ความสุข