สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เปิดอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา อาคารสำนักงานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดพิธีเปิดอาคารสมาคมสำนักงานสาขาแห่งที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสมาคมหลังใหม่ พร้อมด้วยนายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ดร. บัญชา นาคทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร. เมธี กีรติอุไร รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

นายนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และนางกรกช พรรคชนกร หัวหน้ารวมฝ่ายสตรี สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นในพิธีเปิดอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา

นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมชมอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสมาคมฯ และชมบอร์ดนิทรรศการ รวมถึงวีดิทัศน์แนะนำสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายของสมาคมโซคาสากล องค์กรพุทธศาสนาที่ก่อตั้งโดย ดร. ไดซาขุ อิเคดะ มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดตั้งอาคารสมาคม
สร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา โดยท่านได้กล่าวขอบพระคุณต่อ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ที่กรุณาส่งสารมาแสดงความยินดีกับชาวนครราชสีมา และกล่าวว่า “สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นแบบอย่างขององค์กรแห่งพลเมืองดี และเป็นองค์กรแห่งการสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคม ซึ่งจะสามารถทำให้ประชาชนในประเทศมีความสุข อาคารสมาคมฯ หลังใหม่ที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ จึงเป็นอาคารอันทรงเกียรติที่จะเป็นศูนย์รวมพลังความดีของบุคคลในจังหวัดนครราชสีมาสืบไป”

วารสารสู่ความสุข